Các khóa học Dược học (A) tại trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 22.95

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: B00
 • Điểm chuẩn: 23.15

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D07
 • Điểm chuẩn: 20.05

Liên hệ tư vấn