Các khóa học Dược học tại trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: B00
  • Điểm chuẩn: 23.35
  • Ghi chú: NN >= 7.2; DTB12 >= 9.1; VA >= 6.75; TTNV <= 1

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: B00
  • Điểm chuẩn: 23.55
  • Ghi chú: NN >= 7.4; DTB12 >= 8.5; VA >= 6.25; TTNV <= 4

Liên hệ tư vấn