Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7229030 Văn học C00, C19, C20 14 2019
7229030 Văn hoc C00, C19, C20 13 2018
7229030 Văn hoc C00, C19, C20 13 2018
7220330 Văn học C00 15.5 TTNV <= 10 2017
7220330 Văn học C00 15.5 TTNV <= 10 2017