Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7229001 Triết học C00, C19, C20, D66 14 2019
7229001 Triêt hoc C00, C19, C20, D01 13 2018
7229001 Triêt hoc C00, C19, C20, D01 13 2018
7220301 Triết học C19; C20 15.5 TTNV <= 1 2017
7220301 Triết học C00; D01 15.5 TTNV <= 1 2017
7220301 Triết học C19; C20 15.5 TTNV <= 1 2017
7220301 Triết học C00; D01 15.5 TTNV <= 1 2017