Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7640101 Thú y A02, B00, D08 --- 2019
7640101 Thú y A02, B00, D08 13 2018
7640101 Thú y A02, B00, D08 13 2018
7640101 Thú y B00 17.5 TTNV <= 1 2017
7640101 Thú y D08 17.5 TTNV <= 1 2017
7640101 Thú y A02 17.5 TTNV <= 1 2017
7640101 Thú y B00 17.5 TTNV <= 1 2017
7640101 Thú y D08 17.5 TTNV <= 1 2017
7640101 Thú y A02 17.5 TTNV <= 1 2017