Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 18 2019
7140211 Sư phạm Vật lý A00 15.5 LI >= 4;TTNV <= 5 2017
7140211 Sư phạm Vật lý A00 15.5 LI >= 4;TTNV <= 5 2017