Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02 18 2019
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02 17 2018
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02 17 2018
7140209 Sư phạm Toán học A00 18.5 TO >= 6.4;TTNV <= 1 2017
7140209 Sư phạm Toán học A00 18.5 TO >= 6.4;TTNV <= 1 2017