Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15 18 2019
7140231 Sư phạm Tiêng Anh D01 17 2018
7140231 Sư phạm Tiêng Anh D01 17 2018
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 20.25 N1 >= 6;TTNV <= 1 2017
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 20.25 N1 >= 6;TTNV <= 1 2017