Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20 18.5 2019
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20 18.5 2018
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20 18.5 2018
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 21.5 VA >= 5.5;TTNV <= 2 2017
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 21.5 VA >= 5.5;TTNV <= 2 2017