Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18 2019
7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 17 2018
7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 17 2018
7140212 Sư phạm Hóa học A00 15.5 HO >= 3.25;TTNV <= 3 2017
7140212 Sư phạm Hóa học A00 15.5 HO >= 3.25;TTNV <= 3 2017