Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 17.5 2019
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00 17.5 TTNV <= 1 2017
7340101 Quản trị kinh doanh D01 17.5 TTNV <= 1 2017
7340101 Quản trị kinh doanh A00 17.5 TTNV <= 1 2017
7340101 Quản trị kinh doanh D01 17.5 TTNV <= 1 2017