Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A02, B00, D08 14 2019
7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A02, B00, D08 13 2018
7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A02, B00, D08 13 2018
7620211 Quản lý tài nguyên rừng A02; D08 15.5 TTNV <= 2 2017
7620211 Quản lý tài nguyên rừng B00 15.5 TTNV <= 2 2017
7620211 Quản lý tài nguyên rừng A02; D08 15.5 TTNV <= 2 2017
7620211 Quản lý tài nguyên rừng B00 15.5 TTNV <= 2 2017