Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A02, B00 14 2019
7850103 Quản lý đât đai A00, A01, A02 13 2018
7850103 Quản lý đât đai A00, A01, A02 13 2018
7850103 Quản lý đất đai A00; A01 15.5 TTNV <= 3 2017
7850103 Quản lý đất đai A02 15.5 TTNV <= 3 2017
7850103 Quản lý đất đai A00; A01 15.5 TTNV <= 3 2017
7850103 Quản lý đất đai A02 15.5 TTNV <= 3 2017