Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 --- 2019
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 16 2018
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 16 2018
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18 TTNV <= 1 2017
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18 TTNV <= 1 2017