Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20 2019
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 18.5 2018
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 18.5 2018