Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01 --- 2019
7620115 Kinh tê nông nghiệp 13 2018
7620115 Kinh tê nông nghiệp 13 2018
7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; D01 15.5 TTNV <= 6 2017
7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; D01 15.5 TTNV <= 6 2017