Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7310101 Kinh tế A00, A01, D01 14 2019
7310101 Kinh tê A00, A01, D01 13 2018
7310101 Kinh tê A00, A01, D01 13 2018
7310101 Kinh tế A00 15.5 TTNV <= 5 2017
7310101 Kinh tế D01 15.5 TTNV <= 5 2017
7310101 Kinh tế A00 15.5 TTNV <= 5 2017
7310101 Kinh tế D01 15.5 TTNV <= 5 2017