Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 14 2019
7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 13 2018
7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 13 2018