Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620110 Khoa học cây trồng A00, A02, B00, D08 14 2019
7620110 Khoa học cây trông A00, A02, B00, D08 13 2018
7620110 Khoa học cây trông A00, A02, B00, D08 13 2018
7620110 Khoa học cây trồng B00; D08 15.5 TTNV <= 2 2017
7620110 Khoa học cây trồng A02 15.5 TTNV <= 2 2017
7620110 Khoa học cây trồng B00; D08 15.5 TTNV <= 2 2017
7620110 Khoa học cây trồng A02 15.5 TTNV <= 2 2017