Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340301 Kế toán A00, A01, D01 15.5 2019
7340301 Kê toán A00, A01, D01 14.5 2018
7340301 Kê toán A00, A01, D01 14.5 2018
7340301 Kế toán A00 17.25 TTNV <= 1 2017
7340301 Kế toán D01 17.25 TTNV <= 1 2017
7340301 Kế toán A00 17.25 TTNV <= 1 2017
7340301 Kế toán D01 17.25 TTNV <= 1 2017