Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C03 18 2019
7140202 Giáo duc Tiêu hoc A00, C00, C03 20 2018
7140202 Giáo duc Tiêu hoc A00, C00, C03 20 2018
7140202 Giáo dục Tiểu học A00 24 TTNV <= 5 2017
7140202 Giáo dục Tiểu học C00 24 TTNV <= 5 2017
7140202 Giáo dục Tiểu học C03 24 TTNV <= 5 2017
7140202 Giáo dục Tiểu học A00 24 TTNV <= 5 2017
7140202 Giáo dục Tiểu học C00 24 TTNV <= 5 2017
7140202 Giáo dục Tiểu học C03 24 TTNV <= 5 2017