Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140206 Giáo đuc Thê chất T00, T02, T03, T07 17 2018
7140206 Giáo đuc Thê chất T00, T02, T03, T07 17 2018
7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T07 18 Điểm Năng khiếu >= 5; Điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên * 2/3 >= 12.0 2019
7140206 Giáo dục Thể chất T01; T02; T03 15.5 NK2 >= 8;TTNV <= 2017
7140206 Giáo dục Thể chất T00 15.5 NK2 >= 8;TTNV <= 2017
7140206 Giáo dục Thể chất T01; T02; T03 15.5 NK2 >= 8;TTNV <= 2017
7140206 Giáo dục Thể chất T00 15.5 NK2 >= 8;TTNV <= 2017