Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140201 Giáo dục Mầm non M05, M06 18 2019
7140201 Giáo duc Mâm non M06, M05 20.2 2018
7140201 Giáo duc Mâm non M06, M05 20.2 2018
7140201 Giáo dục Mầm non M00 20 NK1 >= 5.38;TTNV <= 1 2017
7140201 Giáo dục Mầm non M01 20 NK1 >= 5.38;TTNV <= 1 2017
7140201 Giáo dục Mầm non M00 20 NK1 >= 5.38;TTNV <= 1 2017
7140201 Giáo dục Mầm non M01 20 NK1 >= 5.38;TTNV <= 1 2017