Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720301 Điều dưỡng B00 19 2019
7720301 Điêu dưỡng B00 17.5 2018
7720301 Điêu dưỡng B00 17.5 2018
7720501 Điều dưỡng B00 20.75 SI >= 7.25;TTNV <= 1 2017
7720501 Điều dưỡng B00 20.75 SI >= 7.25;TTNV <= 1 2017