Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A02, B00, D08 14 2019
7540101 Công nghệ thực phẩm 13 2018
7540101 Công nghệ thực phẩm 13 2018