Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 14 2019
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 13 2018
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 13 2018
7480201 Công nghệ thông tin A01 15.5 TTNV <= 3 2017
7480201 Công nghệ thông tin A00 15.5 TTNV <= 3 2017
7480201 Công nghệ thông tin A01 15.5 TTNV <= 3 2017
7480201 Công nghệ thông tin A00 15.5 TTNV <= 3 2017