Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 14 2019
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 13 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 13 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00 15.5 TTNV <= 2 2017
7420201 Công nghệ sinh học B00 15.5 TTNV <= 2 2017
7420201 Công nghệ sinh học A00 15.5 TTNV <= 2 2017
7420201 Công nghệ sinh học B00 15.5 TTNV <= 2 2017