Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A02, B00, D07 14 2019
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A02, B00, D07 13 2018
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A02, B00, D07 13 2018
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A02 15.5 TTNV <= 3 2017
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; D07 15.5 TTNV <= 3 2017
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A02 15.5 TTNV <= 3 2017
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; D07 15.5 TTNV <= 3 2017