Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D08 14 2019
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D08 13 2018
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D08 13 2018
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A02 15.5 TTNV <= 4 2017
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00 15.5 TTNV <= 4 2017
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A02 15.5 TTNV <= 4 2017
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00 15.5 TTNV <= 4 2017