Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620105 Chăn nuôi A02, B00, D08 14 2019
7620105 Chăn nuôi A02, B00, D08 13 2018
7620105 Chăn nuôi A02, B00, D08 13 2018
7620105 Chăn nuôi B00 15.5 TTNV <= 6 2017
7620105 Chăn nuôi D08 15.5 TTNV <= 6 2017
7620105 Chăn nuôi A02 15.5 TTNV <= 6 2017
7620105 Chăn nuôi B00 15.5 TTNV <= 6 2017
7620105 Chăn nuôi D08 15.5 TTNV <= 6 2017
7620105 Chăn nuôi A02 15.5 TTNV <= 6 2017