Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620112 Bảo vệ thực vật A00, A02, B00, D08 14 2019
7620112 Bảo vê thưc vât A00, A02, B00, D08 13 2018
7620112 Bảo vê thưc vât A00, A02, B00, D08 13 2018
7620112 Bảo vệ thực vật B00 15.5 TTNV <= 1 2017
7620112 Bảo vệ thực vật A02; B08 15.5 TTNV <= 1 2017
7620112 Bảo vệ thực vật B00 15.5 TTNV <= 1 2017
7620112 Bảo vệ thực vật A02; B08 15.5 TTNV <= 1 2017