Danh sách khóa học tại Đại Học Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01 14 2019
7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01 14 2018
7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01 14 2018
7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01 15.5 2017
7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01 15.5 2017