Danh sách khóa học tại Đại Học Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140213 Sư phạm Sinh học A00, A01, B00, D08 18 2019
7140213 Sư phạm Sinh học A00, A01, B00 20 2018
7140213 Sư phạm Sinh học A00, A01, B00 20 2018
7140213 Sư phạm Sinh học A00, A01, B00 15.5 2017
7140213 Sư phạm Sinh học A00, A01, B00 15.5 2017