Danh sách khóa học tại Đại Học Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, B08, D01 14 2019
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D01 13.5 2018
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D01 13.5 2018
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D01 15.5 2017
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D01 15.5 2017