Danh sách khóa học tại Đại Học Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 14 2019
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 14 2018
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 14 2018
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 15.5 2017
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 15.5 2017