Các khóa học Vật lý học tại trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, A17, C01
  • Điểm chuẩn: 15

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A16, B00, D07
  • Điểm chuẩn: 14.5

Liên hệ tư vấn