Danh sách khóa học tại Đại Học Cần Thơ
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 14 2019
7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 14 2018
7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 14 2018
7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01 15.5 2017
7520309 Kỹ thuật vật liệu B0, D07 --- 2017
7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01 15.5 2017
7520309 Kỹ thuật vật liệu B0, D07 --- 2017