Danh sách khóa học tại Đại Học Cần Thơ
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14 2019
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, B00 16.5 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường A01, D07 --- 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, B00 16.5 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường A01, D07 --- 2017