Các khóa học Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D90
  • Điểm chuẩn: 21.4

Liên hệ tư vấn