Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Quàn lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, D07 20.7 2019