Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 A00, B00, D07, D08 14 2019