Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, D01, D14, D15 18 18 2019