Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D13, D14, D15 19.5 Tiếng Anh x 2 2019