Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Giáo dục Chính trị 7140205 C00, C18, D01, D14 18 2019