Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Sư phạm Ngữ văn (CĐ) 51140217 C00, C19, D14, D15 18.55 2019