Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Sư phạm Hóa học (CĐ) 51140212 A00, A06, B00, D07 16.7 2019