Danh sách khóa học tại Đại Học Đồng Tháp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
Sư phạm Vật lý (CĐ) 51140211 A00, A01, A02, A04 16.6 2019