Các khóa học Vật lý học tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, D90
 • Điểm chuẩn: 16.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D90
 • Điểm chuẩn: 21.8

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D24
 • Điểm chuẩn: 19.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07
 • Điểm chuẩn: 16.05

Liên hệ tư vấn