Danh sách khóa học tại Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7440112 Hoá học A00, A01, B00 18 2019
7440112 Hoá học A00, A01, B00, 23 2017
7440112 Hoá học A00, A01, B00, 23 2017