Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7640101T Thú y ( CTTT) A00, B00, D07, D08 21.25 2019
7640101T Thú y ( CTTT) A00, A01, D07, D08 23 2017
7640101T Thú y ( CTTT) A00, A01, D07, D08 23 2017